אודות

חג סוכות

הספריה תהיה נעולה בחג הסוכות.

נחזור לעבודה ביום ג', כ"ג בתשרי תש"ע 22.10.2019

חג שמח וקריאה מהנה לכל קוראינו

מצוות הספריה