הודעות לקוראים

השאלת ספרים דיגיטליים בספרייה

14 יולי, 2019

 ספרים דיגיטליים  השאלת ספרים דיגיטליים בספרייה

קוראים יקרים

ניתן לשאול ספרים דיגיטליים בספרייה לאתר "עברית"

לקבלת קוד דיגיטלי יש להגיע לספרייה העירונית, רחוב משה שרת 20, קרית ים.

טל. 04-8752774, 04-9752995